08/07/2014

tênh hênhhai người ôm nhau ngủ vùi
hồn xác ngất lịm sau hồi ái ân
tiên cô lạnh kéo hết chăn
vừng thức giấc thấy mình nằm tênh hênh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP