23/07/2014

xả buồnanh rót trà xong bảo với tôi
đời vô thường biết đâu mai chết
phiền muộn gì cũng nên xả hết
cho nhẹ lòng trước lúc mình đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP