01/07/2014

thú nhànbến sông hưởng thú an nhàn
anh ngồi câu suốt thời gian buổi chiều
hồn theo mây trắng phiêu diêu
vợ anh nồi cá kho tiêu phải chờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP