27/07/2014

đêm mưanàng nằm đọc truyện đêm mưa
gạt tay ra lúc chàng đưa tay sờ
anh ơi không được bây giờ
em còn đang bị anh chờ tối mai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP