17/07/2014

dị nhânhắn cả năm chưa tắm một lần
lết dép kêu có phép đằng vân
say khướt bảo kiếp sau tái thế
vẫn làm người dẫu kiếp dị nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP