24/07/2014

thổi vào thơnàng than lâu không đọc thơ tình
chàng thổi nàng vào thơ bát ngát
thổi mạnh quá áo quần bay mất
nàng vào thơ ngượng ngập khỏa thân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP