19/07/2014

chủ quyềnchúng lập xong gỡ giàn khoan
biển ta một cách hoàn toàn tùy nghi
có cần gì phải nghĩ suy
chủ quyền đất nước thuộc về tay ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP