11/07/2014

nghe phápbạn lái xe sáu trăm cây số
cung kính ngồi nghe Ajahn Brahm
xong bảo người xưa nói thật đúng
nghe giảng pháp rồi chết cũng cam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP