21/07/2014

vô sảnĐảng về mặt văn hóa tư tưởng
nói vô sản là trúng tróc rồi
vì chỉ còn chủ nghĩa "quá đát"
và một mớ khẩu hiệu mà thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP