30/03/2015

lấy cớhắn tắt đèn xong cởi quần áo
em miễn cưỡng hỏi hắn tại sao
hôn khắp người em trong bóng tối
hắn dịu dàng bảo tại earth hour

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP