17/01/2010

cánh đồng


Cánh đồng - ảnh Dương Minh Long

cánh đồng nhiếp ảnh ai nằm
khỏa thân muốn lại hỏi thăm nghĩ gì
lúc vào bố cục chụp ghi
nắng da ống kính thần kỳ nghệ nhân

* sau khi xem chùm ảnh mới của Dương Minh Long trên blog Quê Choa.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP