29/01/2010

nhẫn tâm

chị kể chuyện ác đọc trên báo
với một giọng chua xót não nề
chó béc-giê trang trại cắn chết
phụ nữ nghèo mót hạt cà phê

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP