12/01/2010

hồn hoachàng lên mạng với một tách trà
đọc nhà văn mân mê búp hoa
bất giác chàng thấy nhuốm thiền vị
câu hồn hoa trong mỗi chúng ta

* sau khi đọc truyện cực ngắn Hoa của Song Thao trên trang Web của anh.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP