10/01/2010

đòn ngoại giao Trung Quốcnếu nghe họ tạm gác tranh chấp
chờ đến khi điều kiện chín muồi
họ đóng xong hàng không mẫu hạm
ta chỉ còn có nước buông xuôi

* Sau khi đọc bài tường trình buổi họp báo của đại sứ Trung Quốc trên Vietnamnet.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP