26/01/2010

về đức khiêm tốn*con người thông thái như bông lúa
xào xạt lớn lên trên cánh đồng
lúc còn lép vươn cao kiêu hãnh
hạt đầy thì khiêm tốn trĩu bông

* ý tưởng của triết gia Michel de Montaigne

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP