18/01/2010

Haiti lạc thầnđào bới bằng tay trầy sướt máu
tìm xác trong gạch đá hoang tàn
chị thấy bao nạn nhân động đất
mắt lạc thần nhìn sững trời xanh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP