04/01/2010

lá vàng


ảnh của Bùi Văn Phú

những chiếc lá cuối thu
lũ chúng ta tuổi già xế bóng
rồi sẽ theo nhau rụng

lá có rụng về cội
hay bay theo gió thổi muôn phương
đành thôi với vô thường

* Sau khi xem chùm ảnh lá vàng của Bùi Văn Phú trên Da Màu.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP