07/01/2010

truyện thiền: trong nắm taychú tiểu khoe bắt được chim sẻ
giấu sau lưng đến chỗ sư ngồi
nghiêm trang hỏi chim chết hay sống
nếu đáp sống vặn cổ chim chết
còn đáp chết thả bay lên trời
nghĩ là sư thua trí mình thôi
sư nghe hỏi cười ha hả đáp
câu trả lời trong nắm tay ngươi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP