19/01/2010

những hạt bồ đề lưu lạchạt bồ đề với thiện căn
có ai ngăn được mà ngăn gieo trồng
tăng ni vẫn áo nâu sồng
vẫn sống với lẽ sắc không nhiệm mầu

dù phiêu bạt bất cứ đâu
cũng an ủi với từng câu đạo từ
trong trái tim của Thiền Sư
gửi chúng đệ tử sống như lưu đày

chỗ nào niệm Bụt chắp tay
là chỗ tu pháp làng Mai của mình
giảng cho ai được câu kinh
là đem an lạc chúng sinh độ trì

vững lòng tu đạo từ bi
quán tâm chánh niệm những khi tọa thiền
thanh thản như đóa hồng liên
nhận miền đất khổ là miền đất tu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP