30/01/2010

đất nước gì kỳ cục

thời nay đâu cần phải thắp đuốc
không cầu cũng được gặp người hiền
nhưng Đảng đã không nghe tri kiến
lại chẳng để trí thức sống yên

mạng bauxite Việt Nam bị phá
tin tặc khủng bố không truy lùng
công an lại bắt người khởi xướng
đem ra làm đối tượng hỏi cung

họ dù sống dưới thời bạo chính
vẫn khẳng khái lên tiếng sĩ phu
đặt thẳng thắn vấn đề nhạy cảm
dẫu nguy cơ có thể vào tù

thuyền bauxite từ khi ra biển
trải qua nhiều sóng gió lao đao
người dân ai cũng lo số phận
các trí thức đứng mũi chịu sào

ai nói dễ dò sông dò biển
lòng người ta thực chẳng dễ dò
khi lãnh đạo nhà nước căng thẳng
nhà văn chủ chiếu rượu1 cũng lo

các nhà giáo2 về nhà nguyên vẹn
gia đình mừng hàng xóm cũng mừng
dân cả nước mừng và kính phục
họ vẫn ngẩng đầu đứng thẳng lưng

nước người ta văn minh tiến bộ
cư xử lịch lãm ai chẳng cầu
giáo sư vừa buồn vừa hóm hỉnh
dân mình như đứa trẻ đeo râu3

đất nước này vẫn còn hy vọng
anh bạn tôi sảng khoái luận bàn
thấy kẻ sĩ hết lòng yêu nước
cũng nhiều khi thức tỉnh công an


[1] Nhà văn Nguyễn Quang Lập
[2] GS Nguyễn Huệ Chi và GS Phạm Toàn
[3] Chữ dùng của GS Phạm Toàn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP