09/01/2010

người yêu kiểm duyệtanh cầm bút viết lên sự thật
cứ ngồi mặt anh nếu muốn ngồi
lâu lâu em nhấc mông lên cái
không thì anh ngộp thở mất thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP