14/01/2010

thánh giá Đồng Chiêmchúng lầm tưởng phá đổ thánh giá
là sẽ làm suy sụp đức tin
thánh giá càng thiêng liêng đứng vững
trong tim người giáo xứ Đồng Chiêm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP