04/12/2010

chán mặt đàn ôngthật sự họ vẫn phone hoài đấy
rủ đi chơi nhưng chị chẳng thèm
đi làm về nhiều khi chỉ thích
nằm trong bồn nhấm nháp cà-rem

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP