03/12/2010

nỗi lòng phế binh


cảm ơn anh đút cơm ăn
từng muỗng tôi nuốt tôi dằn lệ rơi
muốn nói không nói nên lời
nói làm sao nỗi khổ đời phế binh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP