10/12/2010

Phó Đức Chính


(1907-1930)

này thực dân Phú-lang-sa
ân huệ lần cuối cho ta yêu cầu
nằm ngửa để xem lưỡi dao
máy chém rớt xuống thế nào được không?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP