09/12/2010

khiếu kiện Thái Nguyênlũ lượt nghìn người mang biểu ngữ
từ khắp các giáo xứ Thái Nguyên
đến trước nhà Tiếp dân của tỉnh
trong tinh thần công giáo hiệp thông

họ đem chiếu chăn ngủ ngoài trời
nồi niêu nấu cơm ăn tại chỗ
vì nhà nước chiếm đất nhà thờ
đấu tranh chẳng quản gì sương gió

bị quan chức đè đầu đè cổ
dân khổ cực đã hai mươi năm
đến lúc phẫn không chịu được nữa
phải xuống đường tố cáo bất công

quan bí thư chủ tịch biệt tăm
coi thường dân hay vì quan sợ
chỉ có các chủ chăn viếng thăm
cho con chiên những lời an ủi

đám công an tay sai chế độ
mang nhiệm vụ trấn áp giáo dân
có bao nhiêu khuôn mặt bất an
cảm thông với nỗi lòng dân Chúa

giáo dân cầu qua cơn thống khổ
trong niềm tin Chúa sẽ ban ơn
cho những kẻ chà đạp công lý
sẽ có ngày thức tỉnh lương tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP