08/12/2010

màn kịch tỏ tìnhthử văn nhân (lo lắng nói với bạn):

ê mi ráng nắm chân tao
đừng buông tao té lộn nhào nghe mi


(thiết tha nói với thử mỵ nương):

o ơi, mấy độ xuân thì
hoa o không nhận tui về không vui


thử mỵ nương (nhu mì nói với hai chàng):

cảm ơn mấy cái ông nì
can chi liều lĩnh chỉ vì mến tui
cho tui tỏ thật đôi lời
tui đã có sáu con rồi biết không?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP