24/12/2010

xin ChúaChúa ơi con biết xin gì
trong đêm Chúa giáng sinh vì thế nhân
thôi thì xin Chúa ban ơn
cho ai bỏ Đảng về chân Chúa ngồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP