18/12/2010

rót rượu cho tntcứ mỗi lần nghĩ đến Việt Nam
bác bị váng đầu thèm uống rượu
nếu nhậu cùng em rót rượu dâng
say múa bút văn trường xông trận

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP