05/09/2008

beijing olympics

mũi tên cắm trật hồng tâm
xạ thủ đổi thế tay cầm giương cung
người dân tây tạng hãi hùng
bao năm bia bắn cho trung quốc rồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP