26/09/2008

quán

em tiếp viên nhan sắc điệu đàng
nhăn mặt bị bấu mông quán nhậu
chàng nhớ xưa nàng cắn bả vai
hai ba bữa vẩn còn để dấu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP