06/09/2008

sở thích

sinh thích đọc sách ngoài hiên
xem phim, đi bộ, ngồi thiền, làm thơ
vẽ tranh, nghe nhạc, đánh cờ
sushi, uống rượu, và sờ nhũ hoa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP