06/09/2008

nguyễn thế an

nửa khuya ôm chiếc guitar
như ôm thân thể đàn bà vuốt ve
vuốt ra giòng nhạc suối khe
tuôn trong động mạch nàng nghe thở dồn

đàn say lảo đảo càn khôn
cầm ly rượu chát tuyên ngôn với nàng
khúc tình là khúc dở dang
cửa tim mở đó cứ mang guốc vào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP