18/09/2008

chiêm bao

em đi vào lúc tinh sương
ta nằm còn ngỡ đêm dường chưa qua
lá non đẫm giọt mù sa
con trăng vướng lại trên tà áo mây
ôi khăn thêu hạc còn đây
nhưng đâu em dáng mai gầy chiêm bao
tình thôi giữ lại âm hao
thoáng môi em đọng câu chào vĩnh ly

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP