04/09/2008

bùi giáng

thi sĩ có một phép màu
phép bị người đánh không đau gì mình
dị nhân dị tướng dị hình
ước mai chết được minh tinh tiểu mồ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP