21/09/2008

tự tử

tay thị còn cầm chai thuốc rỗng
nằm vật người bất động im hơi
sinh hoảng hốt ôm vai lay khóc
xác thốt nhiên mở mắt bật cười

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP