02/09/2008

thức giấc

nhà văn* ngủ ghế sân đền
thức thấy hoa sứ rụng trên thân người
nhặt lên hoa trắng thơm tươi
nghĩ sao thơ mộng mỉm cười với hoa

*nguyễn ngọc tư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP