08/09/2008

múa quạt

khăn vấn áo dài xanh màu cốm
má phấn môi son đẹp lạ thường
nhịp nhàng điệu múa tay xòe quạt
em quạt hồn anh dạt cố hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP