14/09/2008

tại mày thôi

gió thổi mát bất cứ ai
nhà mày đóng cửa cả ngày quẩn quanh

nắng sưởi ấm bất cứ ai
mày cô đơn uống rượu say li bì

hoa cho hương bất cứ ai
tại mày bận trí không hay biết mùi

trăng sáng đêm bất cứ ai
mày buồn chỉ thấy đêm dài âm u

pháp an ủi bất cứ ai
khổ sao cứ chịu riêng mày khổ thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP