20/09/2008

đầm sen

giật mình nghe tiếng sen trong gió
lúc bước xuống đầm tay hái sen
sen bảo chúng em không quần áo
sao chị không cùng giống chúng em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP