17/09/2008

nhớ hà nội

nhớ hà nội gió heo may
cô buồn để nhạc mấy bài chầu văn
xuân hinh hát chó sủa oang
chủ thì nhắm mắt mơ màng lắng nghe

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP