10/09/2008

cảm xúc

xác chim nằm chết rũ bên đường
chút tinh huyết đọng thẫm tà dương
bâng khuâng lữ khách buồn viễn xứ
vì nghĩ mình sẽ chết tha hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP