23/10/2009

anh T.

đời anh lung tung những mảnh vụn
vụn thơ, vụn tình, vụn buồn...rơi
không mảnh vụn nào anh muốn chắp
chắp làm sao những mảnh vụn đời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP