02/10/2009

xúc động Bát Nhãáp lực của ai trên nhà nước
đã đưa đến quyết định bất minh
trục xuất họ khỏi chùa Bát Nhã
phải lang thang 400 tu sinh

gây hoang mang xúc động dân tình
trước thảm trạng những tăng ni trẻ
lãnh đạo mang ảo tưởng bạo hành
bứng đi là bồ đề trốc rễ

rễ bồ đề bám trong kinh kệ
lòng từ bi hóa độ muôn loài
có bám đâu vào đất mà bứng
Đảng đã lầm một cách bi ai

những tu sinh sống cảnh lưu đày
lòng họ vẫn an nhiên tự tại
chỉ có chế độ là chênh vênh
bên bờ vực ai nhìn cũng thấy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP