31/10/2009

kẻ gian

tham nhũng cần phải kín
để được tốt nhân thân
nếu chẳng may bại lộ
sẽ nhẹ án cửa quan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP