09/10/2009

thêm sứcngòi bút* chống độc tài cộng sản
được công nhận giá trị văn chương
hy vọng thêm sức mạnh đối kháng
cho những người viết ở quê hương

* Herta Müller, giải văn chương Nobel 2009.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP