28/10/2009

ăn phở 99

hắn gọi một tô phở đặc biệt
nhìn chung quanh một cách lặng lờ
tên bạn chọc mới bị đào bỏ
sao không kêu tô phở bơ vơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP