11/10/2009

các bản ántội các nhà hoạt động dân chủ: yêu nước
bản án: tù 2-6 năm và quản chế 2-4 năm

tội các luật sư: bào chữa cho những người yêu nước
bản án: công an quấy nhiễu và hành nghề khó khăn

tội các công tố viên và quan tòa: bất công ám hại người yêu nước
bản án: cắn rứt lương tâm và nhục nhã chung thân

tội đảng và nhà nước: hại nước hại dân
bản án: tương lai bị giải thể và là vết nhơ lịch sử Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP