13/10/2009

thiền hành ở Paris 11-10-2009một đoàn người mấy trăm tăng chúng
mỗi người trên tay một đóa hoa
họ đi thiền hành trong im lặng
nghĩ về những đồng đạo phương xa

những đồng đạo tu ở Bát Nhã
bị bạo lực trục xuất khỏi chùa
những tăng ni chỉ mang nguyện vọng
được an lành trong lúc tĩnh tu

những đóa hoa cho người thọ nạn
đặt trên thềm quảng trường nhân quyền
họ chắp tay vái xong thiền tọa
nguyện cầu cho tất cả bình yên

ai đó thỉnh tiếng chuông tỉnh thức
tiếng chuông lòng thanh thoát nhẹ ngân
họ nhắm mắt nghe như theo gió
về Việt Nam vọng những từ âm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP