09/10/2009

một nét Nguyễn Hữu Đangnhặt vỏ bao thuốc đổi lấy ếch
để có chất đạm sống qua ngày
chọn sẵn bụi tre làm chỗ chết
để khỏi phiền đến bất cứ ai

* theo lời kể của Phùng Quán trên talawas.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP